Nhật Ký Mẹ Bầu là một website thông tin kiến thức,  chia sẻ những bí quyết dạy con, nuôi con, hiểu tâm lý của con. Chia sẻ và trao đổi những kinh nghiệm, kỹ năng nuôi con của các bậc Làm Cha Mẹ.